[ stop the slideshow ]

受持讀誦《無量壽經》,憶念西方阿彌陀佛及彼國土。

香港冬至祭祖護國息災超薦繫念法會-第三天 (2).jpg 夏蓮居老居士云:「濁世無如念佛好,此生端為大經來。」Thumbnails受持讀誦《無量壽經》,憶念西方阿彌陀佛及彼國土。夏蓮居老居士云:「濁世無如念佛好,此生端為大經來。」Thumbnails受持讀誦《無量壽經》,憶念西方阿彌陀佛及彼國土。